Музей Уласа Самчука в Дермані.

      ДЕРМАНЬ - ЦАРИЦЯ СІЛ ВОЛИНСЬКИХ

      Розповідається про історичне минуле Дерманя. Містить портрети видатних людей: князів Острозьких - Василя і Костянтина, що заснували Дерманський монастир дбали про розвиток української культури, і освіти підтримували православну церкву. Фото портретів Мілетія Смотрицькою - видатною культурною діяча вченого: славнозвісною друкаря Івана Федорова - разом з вченими Острозькою колегіуму працював над перекладом Біблії на церковно - слов'янську мову.

      ДИТЯЧІ РОКИ УЛАСА САМЧУКА

      Улас народився в родині авторитетній в селі. Сім'я велика і працелюбна, але малоземельна. Батько Уласа шукає землю на хуторі Лебедщина. а потім в селі Ти лявка під Кременцем. куди сім'я переїхала у 1913 році. Малий Улас прикипів до мальовничої природи, історичних місць Дерманя. відображаючи їх у творах. На фото показані монастир, вежа-дзвіниця, Батиєва криниця, куток Запоріжжя, де народився Улас, фото матері і батька Уласа - Олексія і Анастасії у ЗО роках.

      ПОШУК СВОГО ШЛЯХУ В ЖИТТІ

      Тут вміщено фото Уласа під час навчання в гімназії в Кременці, фото з групою дерманських просвітян, дерманців 20-30 років, основні дати його юнос­ті: вступ у гімназію, спробу нелегального переходу кордону, служба у польському війську, перше друко­ ване оповідання, втеча з польської армії до Німеччини. У вітрині книжки царських та польських часів, по яких міг вчитися Улас Самчук. У четвертому відділі - побутові речі, одяг, фото, картина 20-30 року.

      ПЕРША ЕМІГРАЦІЯ

      З 1927 року Улас живе в Німеччині. У 1929 році переїхав в Чехословаччину, де закінчує Український вільний університет у Празі . В цьому місті написані великі твори - " Волинь ", "Марія". Тут він вступає в ОУН. На фото Улас і його дружина Марія Зоц, двоюрідний брат Григорій; титульні с торінки його творів. В цей час він мандрує Європою - Відень, Рим, Венеція, Флоренція, Париж, Берлін, Дрезден... Саме тут Улас стає відомим письменником, громадським і політичним діячем.

      ШЛЯХ ДОДОМУ

      Багато років не міг приїхати на Волинь Улас Самчук. Після нападу Німеччини на СРСР в 1941 році, він ралом з Оленою Телігою нелегально переходить кордон і в липні місяці добирається до Рівного. Земляки вітали визнаного письменника і громадського діяча. В цьому розділі розміщені фото тих часів, схеми його поїздок по Україні, ксерокопії рукописів ,,На коні вороному", „На білому коні". Особливий інтерес викликає фото Степана Скрипника і Тетяни Чорної.

      ВДОМА

      Відділ вміщує ксерокопії газети „Волинь", уривки й статті, фото, додатки до газети "Орленя", "Український хлібороб", портрети Степана Бандери, Андрія Мельника, копія газети "Оборона України" за 1943 рік. За статті в газеті "Волинь", що розходилися з гітлерівською ідеологією, Уласа Самчука Кидають у в'язницю. 3 допомогою митрополита Андрія Шепти цького та Андрія Мельника його звільняють, але в редакцію газети повернутися не дозволили.

      ВОСЬМИЙ РОЗДІЛ

      Розповідає про трагічні події війни в Дермані. Про це нагадують рештки зброї, боєприпасів. спорядження ча­ сів війни, хрест-як символ віри та надії, книги про УПА, дивізію " Галичина", фото з дарчим підписом Ула са Самчука другу дитинства Архипу Бухалу від 10 лютого 1942 року; дерманця Андрія Кисіль - діяча УПА який недавно помер в Канаді. Інтерес викликає Фото 1941 року У ласа Самчука і Степана Скрипника (майбутній патріарх Метислав) на фоні монастиря.

      ШЛЯХ У ДРУГУ ЕМІГРАЦІЮ

      Відділ розповідає про повоєнні роки життя Уласа Самчука, про тривоги українців-емігрантів, що не по вертілися в СРСР, де їх чекали репресії та смерть. В ча си поневірянь по таборах для емігрантів Улас Самчук разом з однодумцями створює Мистецький український рух для підтримки і розвитку української культури поза межами України. Письменник відновл ює роботу, пише „Юність Василя Шеремети", "Планета Ді-Пі". працює над першим томом „Осту ” .

      ЖИТТЯ В КАНАДІ

      Відділ містить дати виходу 6 світ книг Уласа Самчука нагороди від українських громадських організацій в діаспорі, фото 80 років, зображення пам'ятника на могилі Уласа Самчука та його дружини. У відділі міститься багато написаних ним книг, брошур, газет, журналів, у виданні яких приймав участь Улас Самчук, а також книги його товаришів - письменників. У вітрині розміщені фото похорону письменника, Перший зліва - уродженець Дерманя Василь Галич.

      ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ В КАНАДІ

      Після смерті письменника його друзі та соратники створили музей - архів Уласа Самчука в канадському місті Торонто, де він останнім часом жив і де був по хований. В експозиції розміщено фото вітрин музею, який вже перевезено до Києва. Більша частина архіву знаходиться в АН України, інша частина зберігається в музеї села Тилявка. В вітрині розміщено періодичні видання української діаспори в Канаді і США - ксероко пії сторінок творів, листів, статей письменника.

      ВІДНОВЛЕННЯ ПАМ'ЯТІ

      В останні роки на Рівненщину почав повертатися Улас Самчук. Про нього пишуть статті, книги, по його творах ставляться спектаклі. Його твори і життя вивчають школярі і студенти, вчені пишуть дослідження і наукові праці. Іменем Уласа Сам чука названі вулиці Рівного і Здолбунова, відкрито меморіальні дошки, знову почала виходити газета "Волинь". Музей є частинка вдячності і поваги зем ляків до видатного українського письменника.

За додатковою інформацією звертайтеся до працівників музею.
Наша адреса: 37679, Рівненська обл. Здолбунівськнй р-он с.Дермань, Музей Уласа Самчука.

 

МалюнокМалюнок


Малюнок


Малюнок


Малюнок


Малюнок


Малюнок


Малюнок


Малюнок


Малюнок


Малюнок

 

/ Головна / Біографія / Книги / Фотоальбом / Спогади / Статті / Бібліографія /
Copyright © 2005, TI-ZL