Пам'яті Уласа Самчука випустили монету.

В обігу з 26 січня 2005 року.

Технічні характеристики

Номінал,
грн

Метал

Маса,
грам

Діаметр,
мм

Якість виготовлення 

Гурт

Тираж,
штук

2

нейзильбер

12,8г

31,0

анциркулейтед

рифлений

20 000


     Присвячена 100-річчю від дня народження українського письменника Уласа Самчука, який народився у с.Дермань Рівненської обл., але творив на чужині. Серед майстрів української прози ХХ століття постать Уласа Олексійовича чи не найсамобутніша. Він є автором спогадів, роману- трилогії “Волинь”, повісті “Марія”, п'єс “Слухайте, слухайте! Говорить Москва”, “Шумлять жорна” тощо.

     На аверсі монети зображено стилізовану під оформлення перших видань письменника композицію – книги, з обох боків яких – вершники. Угорі розміщено малий Державний Герб України, під ним напис УКРАЇНА, унизу – 2 ГРИВНІ 2005 та логотип Монетного двору Національного банку України.

     На реверсі монети розміщено стилізований під гравюру портрет Уласа Самчука, праворуч і ліворуч від якого – стилізовані квітки, унизу розміщено написи 1905-1987 УЛАС САМЧУК.

      Автори: ескізів - Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук, моделей - Роман Чайковський.

Ресурс: НБУ

Новини

- Пам'яті Уласа Самчука випустили монету >>>>

- Введення в обіг хужожнього поштового конверта з оригінальною маркою >>>>

- 16 лютого 2005 року відбудеться літературно-мистецький вечір "Український Гомер ХХ століття" >>>>

- Самчук повертається в Рівне. У бронзі. >>>>

- Письменник, редактор, публіцист: 100-річчя Уласа Самчука >>>>

- Духовну спадщину Уласа Самчука перевезуть з Канади до Рівного >>>>

- В лютому 2005р. відбудеться конференція на тему: "Улас Самчук: Спадщина. Художній Світ. Реінтерпретація" >>>>

- Положення про Всеукраїнський конкурс "Улас Самчук — видатний політичний діяч та літописець українського народу" (до 100-річчя з дня народження) >>>>

/ Головна / Біографія / Книги / Фотоальбом / Спогади / Статті / Бібліографія /
Copyright © 2005, TI-ZL